ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ประจำปี 2565 กำหนดการจัดงาน 2-10 ตุลาคมนี้

แห่ปราสาทผึ้งสกลนคร 2565

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ระหว่างวันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2565

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ถือเป็นประเพณีงานบุญสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน 11 หรือช่วงออกพรรษา ในงานแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านจะมีการจัดทำปราสาทซึ่งสร้างมาจากขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก จากนั้นจะมีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงาม อันประกอบไปด้วยการแสดงพื้นบ้าน การแต่งกายพื้นเมือง การรำมวย หรือกระทั่งการฟ้อนภูไทย

จากนั้นทุกขบวนแห่ปราสาทผึ้งของแต่ละหมู่บ้านจะนำปราสาทผึ้งไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลานานในภาคอีสานแต่จะเป็นที่รู้จักมากและแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีจุดประสงค์ของประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างความเชื่อในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ และการทำบุญใหญ่ในช่วงออกพรรษาซึ่งเป็นงานบุญที่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าจะได้รับอานิสงส์มาก

แห่ปราสาทผึ้งสกลนคร 2565

กำหนดการจัดงานแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร 2565

วันที่ 2-10 ตุลาคม 2565

 • การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT / จำหน่ายสินค้า OTOP

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

 • พิธีสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 • พิธีบวงสรวงงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 • พิธีเปิดงานแห่ปราสาทผึ้ง
 • การแสดงแสง สี เสียง
 • การแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียง /การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 • ลานวัฒนธรรม
 • กรแสดงปราสาทผึ้งโบราณ/ประสาทประยุกต์/ปราสาทผึ้งสร้างสรรค์
 • ประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
 • การประกวดวาดภาพ สืบสานงานประเพณีแห่ประสาทผึ้ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 – พิธีเปิดการแข่งเรือยาว ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2565

 • การประกวดพานบายศรี
 • พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2565

 • พิธีปล่อยขบวนแห่ประสาทผึ้ง (ปราสาทผึ้งโบราณ / ปราสาทผึ้งประยุกต์/ ปราสาทสร้างสรรค์) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 • การประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง
 • การแสดงปราสาท (ปราสาทผึ้งโบราณ/ปราสาทผึ้งประยุกต์/ปราสาทสร้างสรรค์) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

 • พิธีทำบุญตักบาตร

หน่วยงานดำเนินการ : จังหวัดสกลนคร/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร/ เทศบาลนครสกลนคร/มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร/ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม/ อำเภอทั้ง 18 อำเภอ

วีดีโองานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จาก Youtube ช่อง ไปเรื่อย