ตารางเดินรถไฟด่วน EMU ลาวจีน สำหรับท่านที่จะไปนั่งรถไฟเที่ยวลาว หลังด่านเปิด

ตารางเดินรถไฟด่วนลาวจีน

ตารางการเดินรถไฟด่วน EMU จากการร่วมมือกันของจีนและลาว สำหรับท่องเที่ยวที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศลาว หลังจากที่ด่านชายแดนไทย ลาว เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตารางการเดินรถไฟ EMU ลาว จีน จะออกกันวันละกี่เที่ยว

เที่ยวที่ 1 ขบวน EMU 1 C82/1 ออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ สถานีปลายทางบ่เต็น ซึ่งจะให้บริการขนส่งผู้โดยสารจำนวน 7 สถานีคือ

เที่ยวไป สถานีเวียงจันทน์ – สถานีบ่อเต็น

07:50 ออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์
08:20 ถึงสถานีโพนโฮง
08:52 ถึงสถานีวังเวียง
09:48 ถึงสถานีหลวงพระบาง
10:40 ถึงสถานีเมืองไช
11:11 ถึงสถานีนาเตย
11:30 ถึงสถานีบ่อเต็น

เที่ยวกลับ สถานีบ่อเต็น – สถานีเวียงจันทน์

11:55 ออกจากสถานีบ่อเต็น
12:04 ถึงสถานีนาเตย
12:34 ถึงสถานีเมืองไช
13:25 ถึงสถานีหลวงพระบาง
14:23 ถึงสถานีวังเวียง
14:55 ถึงสถานีโพนโฮง
15:35 ถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทน์

สถานนีรถไฟ EMU นครหลวงเวียงจันทร์

เที่ยวที่ 2 ขบวน EMU 1 C84/3 ออกจากสถานีเวียงจันทน์ สถานีปลายทางหลวงพระบาง โดยจะให้บริการขนส่งผู้โดยสารจำนวน 3 สถานีคือ

เที่ยวไป สถานีเวียงจันทน์ – สถานีหลวงพระบาง

16:05 ออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์
16:58 ถึงสถานีวังเวียง รถไฟถึงสถานีวังเวียง
18:00 ถึงสถานีหลวงพระบาง

เที่ยวกลับ สถานีหลวงพระบาง – สถานีเวียงจันทน์

18:30 ออกจากสถานีหลวงพระบาง
19:20 ถึงสถานีวังเวียง
20:25 ถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทน์

ข้อควรรู้

  1. ห้ามทิ้งตั๋วรถไฟเด็ดขาด
  2. ไปรอก่อนเวลารถไฟออก 1 ชั่วโมง
  3. ห้ามถอดรองเท้าขึ้นรถไฟเด็ดขาด