สงกรานต์หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ นครพนม 13-15 เมษายน 2566

สงกรานต์นครพนม 2566

สงกรานต์นครพนม 2566

ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ ปลัดจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์นครพนม ประจำปี 2566 โดยกำหนดดำเนินการจัดงานระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 ณ บริเวณสวรรค์ชายโขง-หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์นครพนม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน และกิจกรรมที่ควรดำเนินการ และเตรียมการด้านงบประมาณ เช่น กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวปุ้น กิจกรรมส่งเสริมเทศกาลอาหารถิ่นไทนคร 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ และติดตามการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์นครพนม ประจำปี 2566 “สงกรานต์หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมทั้งได้มอบหมายภารกิจ แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยการบูรนาการสำหรับการจัดงานจากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มติที่ประชุม ให้แต่ละหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมส่งให้ฝ่ายเลขา เพื่อรวบรวมทำตารางกำหนดการให้ครบถ้วนและครอบคลุมเพื่อความสำเร็จและสมบูรณ์แบบ

บรรยากาศประเพณีสงกรานต์นครพนม ที่ผ่านมา จากเพจนครพนมบ้านเฮา https://www.facebook.com/Nakhonphanom02

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรยา ถิตย์กุล

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม