งาน ISAN Trade Fair 2022 @Mukdahan 31 สิงหาคม-4 กันยายน 2565

งาน Isan Trade Fair 2022 Mukdahan

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดงานแถลงข่าว “ISAN Trade Fair 2022 @Mukdahan” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 65 ณ โรงแรม Hotel MUQ จังหวัดมุกดาหาร โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร นางสาววรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจตอบทุกคำถาม ตอบทุกประเด็นในการจัดงานดังกล่าว

งาน “ISAN Trade Fair 2022 @Mukdahan” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่น ได้แก่ ของใช้ของตกแต่ง ระดับ Premium คุณภาพส่งออก ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าและ เครื่องแต่งกาย สมุนไพร อาหารและเครื่องดื่มแปรรูป ฯลฯจากทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในโดมปรับอากาศ จำนวนกว่า 200 คูหา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน

การเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ บริเวณอาคารโดมปรับอากาศ บริเวณสนาม หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรง ภายในงานก่อนเข้าร่วมการเจรจาได้

การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ตลอดงาน เวลา 17.30 น. เป็นไป และศิลปินพร้อมหางเครื่องจัดเต็ม ภายในงาน ได้แก่

  • 31 สิงหาคม 2565 หมอล าแพรวพราว แสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
  • 01 กันยายน 2565 เจม จตุรงค์ จากรายการไมค์ทองคำ
  • 02 กันยายน 2565 นุช วิลาวัลย์
  • 03 กันยายน 2565 ตรี ชัยณรงค์
  • 04 กันยายน 2565 อาม ชุติมา

กิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม วันละ 2 รอบ (เช้า บ่าย) และมีไลฟ์ สด ทุกวัน หยุดเชื่อ แต่เราไม่หยุดช้อป งานจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการตรวจ ATK ผู้ประกอบการก่อนเข้าร่วมงานทุกคน ให้เว้นระยะห่าง Social Distance ล้างมือบ่อยๆ ลดการสัมผัสหรือช้อปผ่านออนไลน์ เพจ IsanTradeFair2022 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารจัดโดย กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารที่อยู่ใกล้เคียง นครพนม