งานนมัสการองค์พระธาตุพนม 17-25 กุมภาพันธ์ 2567 อำเภอธาตุพนม นครพนม

งานนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567

การจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2567 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางมานมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อสนองนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล และส่งเสริมการผลักดันของรัฐบาลตามโครงการยกระดับเมืองรองสู่เมืองหลัก 10 จังหวัด เป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมองค์พระธาตุพนมขึ้นเป็นมรดกโลก

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม

  • ร่วมขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุตจากริมแม่น้ำโขง (17 ก.พ. 2567)
  • การถวายผ้าห่มพระธาตุพนม
  • ตักบาตรคู่อายุ ถวายข้าวพีชภาค เสียค่าหัว
  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์
  • การแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียน
  • การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน ๙ วัน ๙ คืน

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 วันแรกของงาน

07.00 น.พิธีอัญเชิญพระอุปคุต จะทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ณ ท่าเทียบเรือด่านศุลกากรธาตุพนม ริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยผู้อัญเชิญพระอุปคุต นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ นายอำเภอธาตุพนม นาวาเอกวรรณะ เกื้อทิพย์ ผบ.นรข.เขตนครพนม พันเอกสุดเขตต์ พลยะเรศ เสนาธิการมณฑลทหารบก 210 พ.ต.อ.ภิญโญ สุทธิสาร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

08.00 น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขง แห่มายังวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตามถนนกุศลรัษฎากร เข้าสู่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพระเทพวรมุนี นำกล่าวคำประดิษฐานพระอุปคุตบนพระวิหารหอพระแก้ว คณะทั้งหมดถวายเครื่องสักการะองค์พระธาตุพนม

09.00 น. ถวายผ้าห่มองค์พระธาตุพนม

15.30 น. พิธีเปิดงาน และพิธีรำบูชาพระธาตุพนม บริเวณหน้าลานวัดพระธาตุพนม โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะฯ มีกำหนดจะลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล และส่งเสริมการผลักดันของรัฐบาลตามโครงการยกระดับเมืองรองสู่เมืองหลัก 10 จังหวัด เพื่อให้เกิดการเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ และเพิ่มศักยภาพ ในการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ให้ได้อย่างรวดเร็ว มีผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

18.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียน ฟังธรรมเทศนา ชมนิทรรศการหมู่บ้านศีลห้า ฟังหมอลำพื้นบ้าน เลือกซื้อสินค้า OTOP อาหารประจำถิ่น เป็นการช่วยกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 วันสุดท้ายของงาน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 เวลา 06.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เวลา 07.00 น. ถวายผ้าห่มพระธาตุพนม ตักบาตรคู่อายุ ถวายข้าวพีชภาค เสียค่าหัว เวลา 18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมกถึก และนำประกอบพิธีเวียนเทียน เวลา 24.00 น. พระธรรมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นำคารวะองค์พระธาตุพนมและกล่าวปิดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม
0 4251 3490-1
tatphnom@tat.or.th