งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม 2567 ไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน สกลนคร

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม 2567 สกลนคร

ไปสกลนคร เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการมากราบพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน มาฟ้อนผู้ไทด้วยใจศรัทธา งานบุญใหญ่ แห่งเมืองผ้าคราม ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๗

อยากสัมผัสมนต์เสน่ห์ของจังหวัดสกลนคร ต้องไม่พลาด งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ปีที่ ๗๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร งานบุญใหญ่ที่ถูกนำเสนอความงดงามของประเพณี วัฒนธรรม และความศรัทธาไว้ด้วยกัน

พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาช้านาน สร้างครอบรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าถึง ๔ พระองค์ คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดมหรือพระศรีอริยเมตไตรย เชื่อกันว่าหากได้สักการะแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

หลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่เคารพสักการะของชาวสกลนครและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. พิธีเปิดงาน โดยนางรำภูไท มากกว่า 5,000 คน ร่วมรำบูชาองค์พระธาตุ

19 ม.ค. 67 – เจมส์ จตุรงค์ , ตรี ชัยณรงค์
20 ม.ค. 67 – คณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์
21 ม.ค. 67 – วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 ม.ค. 67 – คณะหมอลำแพรวพราว แสงทอง
23 ม.ค. 67 – คณะหมอลำ ชานเล้าบันเทิงศิลป์
24 ม.ค. 67 – ศึกสืบสานตำนานมวยไทย
25 ม.ค. 67 – คณะหมอลำศิลปินภูไท