แห่ปราสาทผึ้ง แข่งขันเรือยาว สกลนคร 2566 วันที่ 23-29 ตุลาคมนี้

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2566

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทาน” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 จังหวัดสกลนคร ถือเป็นประเพณีงานบุญสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน 11 หรือช่วงออกพรรษา ในงานแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านจะมีการจัดทำปราสาทซึ่งสร้างมาจากขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก จากนั้นจะมีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงาม อันประกอบไปด้วยการแสดงพื้นบ้าน การแต่งกายพื้นเมือง การรำมวย หรือกระทั่งการฟ้อนภูไทย

ในปี 2566 จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทาน” จังหวัดสกลนคร โดยใช้ชื่องานว่า “แลปราสาทผึ้งไทสกล ยลแดนศิลป์ถิ่นธรรม”กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

โดยวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.จะเป็นพิธีเปิดงานฯและการแสดงแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วันที่ 26 -27 ตุลาคม 2566 การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) และการประกวดธิดาปราสาทผึ้ง

สำหรับไฮไลต์ของงานในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 จะเป็นการปล่อยขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ชุดการแสดง ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานขบวนแห่ปราสาทผึ้งประกอบ แสง สีเสียง อันวิจิตรตระการตา เริ่มเวลา 17.00 น.จากลานฯ รัชกาลที่ 5 ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และเช้า วันที่ 29 ตุลาคม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ทั้งนี้ ในวันที่ 23-28 ตุลาคม 2566 จะมีการจัดเทศกาลอาหารปลอดภัยไทสกลละเบ๋อ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสกลนคร พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ณ บริเวณลานฯ รัชกาลที่ 5 โดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม กิจกรรม “ปราสาทผึ้ง เบิ่งได้ตลอดเดือน” ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และวัดในกลุ่มชุมชนที่ทำปราสาทผึ้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม- 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

วีดีโองานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จาก Youtube ช่อง SoloMoto Trip