ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวลาว ขั้นตอนเตรียมเอกสารการนำรถข้าม ไม่ยากอย่างที่คิด

วิธีนำรถขับไปเที่ยวลาว 2023

วิธีการขั้นตอนนำรถข้ามไปขับเที่ยวลาว

วิธีการนำรถมอเตอร์ไซค์ไปขับเที่ยวที่ประเทศลาว ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการนำรถข้ามแดน หลังจากที่สถานการณ์โควิดเบาบางลง

สำหรับชาวไบค์เกอร์หลายๆ ท่านน่าจะมีความคิดหรือเป้าหมายในการเดินไปต่างประเทศ โดยการนำรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวลาว สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอน วิธีเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการนำรถข้ามไปยัง สปป.ลาว

บทความนี้ผู้เขียนได้นำรถมอเตอร์ไซค์ข้ามที่ด่านพรมแดนจังหวัดหนองคาย ข้ามไปยังด่านพรมแดนท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยการข้ามไปครั้งไปคันเดียวผ่านทัวร์ เราไปดูว่าเอกสารขั้นตอนจะมีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้

  1. พาสปอร์ต
  2. คู่มือจดทะเบียนรถ
  3.  ใบ ตม.2 และ ตม.4 (ควรกรอกมาจากที่บ้าน จะได้ไม่เสียเวลามากรอกที่ด่าน)
  4. บัตรประชน
  5. ใบขับขี่
  6. ใบแปลเล่มทะเบียนภาษาอังกฤษ

สำหรับเอกสารต้องถ่ายสำเนาไว้อย่างละ 2 ชุด คู่มือจดทะเบียนถ่ายหน้า 4 – 5 และ 16

ดาวน์โหลดใบ ตม. 2 Download ดาวน์โหลดใบ ตม. 4 Download

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

  • ไปตรวจพาสปอร์ต เอกสารที่ช่อง 4D สำหรับตรวจรถไทย

  • ไปที่ช่อง 6D ตรวจเอกสารครั้งที่สอง

  •  นำรถไปตรวจสภาพ หมายเลขเครื่อง

เมื่อทำการตรวจเอกสาร ตรวจรถผ่านเสร็จเรียบร้อยก็สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ข้ามไปยัง สปป.ลาว ได้เลย เพื่อไปตรวจเอกสารที่ด่านท่านาแล้งต่อ สำหรับผมได้ทำการซื้อทัวร์จากฝั่งลาวไว้ จะมีเจาหน้าที่ของทัวร์มาเดินเอกสารให้ และรับประกันภัยจากทัวร์ ซึ่งจะรวมในค่าบริการจากทัวร์แล้ว ในส่วนค่าใช้จ่ายทัวร์ฝั่ง สปป.ลาว ก็แล้วแต่บริษัท หรือสามารถติดต่อทัวร์จากไทยโดยตรงเลยก็ได้

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจเอกสารต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวลาวได้เลย

วีดีโอขับรถเที่ยวลาว จากยูทูปช่อง ไปเรื่อย

เอกสารนำรถข้าม ผ่านทัวร์ หนองคาย เวียงจันทร์ ประตูชัย

รีวิวเส้นทางเวียงจันทร์ – วังเวียง

เมืองวังเวียง บลูลากูน1 วิวแม่น้ำซอง ชมบอลลูนยามเช้า

เส้นทางจากวังเวียงไปเมืองกาสีแบบละเอียด ก่อนขึ้นภู 9 หลัก

เส้นทางขึ้นภูเก้าหลัก ไปหลวงพระบางแบบละเอียด