เที่ยวเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส 2022 จังหวัดสกลนคร 20-25 ธันวาคม 2565

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส สกลนคร ประจำปี ค.ศ 2022

แห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร
แห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร

จังหวัดสกลนคร ชวนเที่ยวเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ 2022 ตื่นตาตื่นใจกับดวงดาว กว่า 300 ดวง ตระการตากับขบวนแห่ดาวทางน้ำ และแห่ดาวบนบก พร้อมเทศกาลอาหารและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 20-25 ธันวาคม 2565

ที่สวนสาธารณะดอนเกิน ซึ่งตั้งอยู่ริมหนองหาร บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัด งานเทศกาลแห่ดาวคริสมาสต์ ประจำปี ค.ศ 2022 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2565

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ประเพณีแห่ดาวที่สกลนคร เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์แสนพลอ่อน อดีตผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ซึ่งมีความประสงค์ให้หมู่บ้านคริสตชนในเขตปกครอง นำดาวที่ใช้แห่ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าในหมู่บ้านของตน มาร่วมแห่อีกครั้งที่จังหวัดสกลนคร เพื่อสนับสนุนกลุ่มคริสตชนวัดพระหฤทัยฯ สกลนคร ซึ่งมีจำนวนน้อยอยู่ การแห่ดาวที่จังหวัดสกลนคร จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ 1982 (พ.ศ 2525) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ให้เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ 2546) เป็นต้นมา

สำหรับชุมชนท่าแร่ เป็นชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเทศกาลแห่ดาวเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร ปีละครั้ง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามตำนานเล่าว่า เป็นการออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว จนพบกับสถานที่ประสูติของพระเยซู นับแต่นั้นมาชาวคริสต์จึงถือว่า “ดาว” คือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจ้า

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ 2022 นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจกับรถแห่ดาวใหญ่มากกว่า 300 ดวง ประดับไฟแสงสีงดงามตระการตา โดยวันที่ 20-23 ธันวาคม ที่สวนสาธารณะดอนเกิน ตำบลท่าแร่ ชิม ชม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าย้อมคราม บนถนนคนเดิน 21 ธันวาคม งานพาแลง กินลมชมดาว 22 ธันวาคม “สีสันแห่งหนองหาร” ด้วยขบวนแห่ดาวทางน้ำ 23 ธันวาคม แห่ดาวใหญ่ เทศกาลคริสต์มาส บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่ 24 ธันวาคม แห่ดาวเล็กหรือดาวมือถือ แบบดั้งเดิมและพิธีทางศาสนา ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ 24-25 ธันวาคม กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึกและกิจกรรมประดับไฟ ถ่ายรูปเช็คอินกับต้นคริสต์มาส บริเวณลานรวมน้ำใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร และวันที่ 25 ธันวาคม พิธีปล่อยขบวนแห่ดาวคริสต์มาส บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาว ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร) โดยตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร อำนวยความสะดวกด้านการจัดจราจรและการรักษาความปลอดภัยบริเวณการจัดงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

วีดีโอแห่งดาวคริสต์มาสสกลนครที่ผ่านมา