งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2565 จังหวัดนครพนม

งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช 2565

จังหวัดนครพนม เตรียมจัด งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร แลนด์มาร์คริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม

การรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จำนวนนางรำ 500 คนต่อวัน โดยจัดนางรำจากอำเภอไม่ต่ำกว่า 150 คน/วัน นางรำจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 150 คน/วัน นางรำจากส่วนราชการ/ภาคเอกชน จำนวน 150 คน/วัน นางรำจากคณะครูโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 50 คน/วัน และมีคณะนางรำจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ททท.สำนักงานนครพนม จำนวน 400 คน (เฉพาะวันที่ 7 กรกฏาคม 2565)

สำหรับกิจกรรมในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-13 กรฎาคม มีดังนี้

  • การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานพนมนาคา ตลอด 7 วัน
  • การจัดตั้งโรงทาน จากผู้มีจิตกุศลศรัทธา ตลอด 7 วัน
  • การจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการออกร้านค้า สินค้าราคาประหยัด ธงฟ้า
  • การจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินและคาราวานสินค้าราคาถูก บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี
  • พิธีเทวาภิเษกวัตถุมงคล