เชิญเที่ยวงาน ตรุษไทสกล เบิ๊ดฮั่นล่ะ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานคนเมือง สกลนคร

ตรุษไทสกล เบิ๊ดฮั่นล่ะ 2565

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม และคนสกลนครหรือไทสกล จึงมีความหลากหลายในวัฒนธรรม แต่ความหลากหลายเหล่านี้กลายเป็นความพิเศษของสกลนครคือ สามารถหล่อหลอมวัฒนธรรมได้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างกลมกลืนและลงตัว เป็นที่มาของการจัดงานตรุษจีนของสกลนคร ซึ่งเป็นงานที่สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย-จีน-เวียดนาม เรียกว่า “ตรุษไทสกล” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565

ปีนี้มีความพิเศษ ที่ได้มีการดึงอัตลักษณ์ของไทสกลมานำเสนอ โดยปกติที่ผ่านมาการจัดงานตรุษไทสกล จะมีการประดับประดาด้วยโคมไฟจีนและโคมไฟเวียดนาม แต่ในปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ได้นำเสนอให้มีโคมไฟไทสกล เพื่อสื่อให้เห็นโคมไฟ 3 ชาติ โคมไฟไทสกล คือ โคมคราม ซึ่งเป็นโคมไฟที่ทำจากผ้าย้อมคราม สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดสกลนครเป็นดินแดนแห่งผ้าคราม โดยสภาหัตถกรรมโลกได้รับรองให้จังหวัดสกลนครเป็น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติ (World Craft City for Natural Indigo)

งาน ตรุษไทสกล เบิ๊ดฮั่นล่ะ ที่ลานคนเมืองสกลนคร งานที่รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของชาวสกลนคร ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ทั้งไทย จีน เวียดนาม และชนเผ่าพื้นถิ่น มาสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมเมืองสกลนคร ถ่ายภาพกับโคมจีน โคมเวียดนาม และโคมครามสกลนคร เมล็ดพันธุ์ที่บรรพบุรุษได้หว่านไว้