แจกฟรีบทสวดมนต์ ปฏิบัติบูชาองค์พระธาตุพนม ออนไลน์ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

เชิญชวนพุทธศาสนิกชน “ปฏิบัติบูชาองค์พระธาตุพนม” สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และขยายฐานไปสู่ตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและการปฏิบัติภาวนา รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจการปฏิบัติธรรม เดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดนครพนม และให้เกิดการเชื่อมโยงไปจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น

e-book บทสวดมนต์
https://pubhtml5.com/feui/hamg?fbclid=IwAR2m9CazmkmwOiZKKrYdtV7Uk-jYcI1SSLYbGHuf8KEd9cCeL1dqGySE9tA

สามารถโหลดบทสวดออนไลน์ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1G7EB96SbxRYhjYCplRhn3mU9wC8Cz7LK?usp=sharing

วีดีโอส่งเสริมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม