แห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร 2021 วันที่ 22- 25 ธันวาคม 2564

แห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร 2021

แห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร
แห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร

จังหวัดสกลนครกำหนดจัด งานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2021 ระหว่างวันที่ 22- 25 ธันวาคม 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

ในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ.2021 ซึ่งมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ซึ่งจังหวัดสกลนครร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิก ท่าแร่-หนองแสง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร

ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ 2021 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซู และรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พบสถานที่ประสูติของพระเยซู โดยปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร และวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่- หนองแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า นอกจากในปีนี้จะมีขบวนแห่ดาวบนบกกว่า 21 ขบวน ให้ได้ชมแล้วยังจัดให้มีขบวนแห่ดาวทางน้ำหรือเรือไฟดาว เพื่อสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจและมีส่วนร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ พร้อมย้ำปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการ DMHTTA และปฏิบัติตามมาตรการเข้า-ออกพื้นที่ ตามประกาศของจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัดด้วย

กำหนดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร 21-25 ธันวาคม 2564

  • 21 ธันวาคม 2564 เดิน ชิม ช๊อป สินค้าในงานถนนคนเดิน ชุมชนบ้านท่าแร่
  • 22 ธันวาคม 2564 ตระการตากับ แห่ดาวทางน้ำ ครั้งแรกในจังหวัดสกลนคร
  • 23 ธันวาคม 2564 อลังการกับ แห่ดาว (ทางบก) ชุมชนบ้านท่าแร่
  • 24 ธันวาคม 2564 สร้างสรรค์ไปกับขบวนแห่ดาวมือถือ ชุมชนบ้านท่าแร่
  • 25 ธันวาคม 2564 พบกับความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ดาว จาก ลาน ร.5 – ร.ร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร

ผู้สื่อข่าว
อภิชาติ ชาไชย
เรียบเรียงโดย
สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

บรรยากาศแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา