นครพนมจัดงาน Nakhonphanom Winter festival 2022 ตอน สายลมแห่งความทรงจำ 24 ธค – 2 มค 65

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นครพนม

จังหวัดนครพนม พร้อมจัดกิจกรรมรับหนาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter festival 2022 ตอน สายลมแห่งความทรงจำ 24 ธันวาคม – 2 มกราคม 2565 รวม 10 วัน

ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยกิจกรมส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter festival 2022 ตอน สายลมแห่งความทรงจำ จังหวัดนครพนมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 รวม 10 วัน

สถานที่/ผังบริเวณงาน แบ่งออกเป็น 3 โซน

โซนที่ 1 บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง หมู่บ้านวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า

โซนที่ 2 บริเวณถนนคนเดิน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช

โซนที่ 3 บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า ถึงบริเวณ ททท.สำนักงานนครพนม

รูปแบบการจัดกิจกรรม

โซนที่ 1 บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง หมู่บ้านวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า กิจกรรมประกอบด้วย

-พิธีเปิดงาน “นครพนม Winter Festival ตอน สายลมแห่งความทรงจำ (วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ลานศาลาแสงสิงแก้ว)

– กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส (วันที่ 24 ธันวาคม 2564)

– อุโมงค์ไฟแสงสี ความยาว 100 เมตร และจุดเช็คอิน

– การประกวดจินตลีลา ระหว่างวันที่ 24-25 และ 28 ธันวาคม 2564

– การประกวดการออกแบบและเดินแบบ “ผ้ามุกนครพนม ผ้าย้อมสมุนไพร และย้อมไม้มงคล และผ้าลายขอพระราชทาน (26-28 ธันวาคม 2564)

– การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร ของดี 12 อำเภอ และสินค้าราคาประหยัด (24 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565) บริเวณบ้านชนเผ่า และบริเวณริมฟุตบาทตรงข้ามหน้าวัดพระอินทร์แปลงฝั่งโขง)

กิจกรรมส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2564 บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง หมู่บ้านวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า ประกอบด้วยกิจกรรม

(1) พิธีเปิดงาน วันรวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

(2) เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

(3) การจำหน่ายอาหารถิ่น สินค้าทางการท่องเที่ยว 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

(4) การจำหน่าย “ข้าวจี่ชนเผ่า” ของแต่ละชนเผ่า

โซนที่ 2 บริเวณถนนคนเดิน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช กิจกรรมประกอบด้วย

– การประกวดวงดนตรี / ร้องเพลง ณ เวทีหอนาฬิกาฯ

– การประกวดร้องเพลง (ผู้สูงอายุ) ณ เวทีหอนาฬิกาฯ

– การประดับไฟ แสงสี (อุโมงค์ไฟ) ยาว 300 เมตร /จุดเช็คอินถ่ายภาพ ตลอดเส้นทาง

– การออกร้านจำหน่าย “ถนนคนเดิน”

– กิจกรรม Count Down 2022 โดยสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

– กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ลานพนมนาคา

– การเดินแบบผ้าไทย

– กิจกรรม “ลีลาบาสโลบ” ณ ลานรับตะวัน โดย ททท.สำนักงานนครพนม

โซนที่ 3 บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า ถึงบริเวณ ททท.สำนักงานนครพนม กิจกรรมประกอบด้วย

– TAT Nakhon Phanom Open House ประดับไฟ/จุดเช็คอิน

– การประดับไฟตลอดเส้นทาง โดยความร่วมมือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : โยษิตา แก้วบุญญากรษ์
ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม