พระธาตุเรณู อ.เรณูนคร นครพนม พระธาตุประจำคนเกิดวันจันทร์

พระธาตุเรณู

พระธาตุเรณู

“พระธาตุเรณู” อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพระธาตุก่ออิฐถือปูน สร้างในปี พ.ศ.2461 โดย อ.เม้า วงษา และอุปัชฌาย์อินทร์ โดยรูปแบบของพระธาตุเรณูนั้นจำลองมาจากรูปทรงเดิมของพระธาตุพนม (องค์ก่อนบูรณะในปี 2483) แต่มีขนาดเล็กกว่า สูงประมาณ 35 เมตร ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน รวมทั้งของมีค่าที่เจ้าเมืองและประชาชนมีศรัทธาบริจาค

ประวัติ พระธาตุเรณู สร้างขึ้นโดยท่านอุปัชฌาย์อินทร์เจ้าอาวาส และญาครูสงฆ์รองเจ้าอาวาสพร้อมฆารวาส โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเรณู เมื่อสร้างเสร็จได้ถูกฟ้าผ่าพังทลายลงทั้งฝ่ายสงฆ์และฆารวาส จึงได้ร่วมใจกันสร้างพระธาตุขึ้นอีกโดยก่ออิฐให้หนาขึ้น เมื่อแล้วเสร็จก็ทำการฉลองสมโภช ใน ปีพ.ศ. 2463

พระธาตุเรณู

หลักฐาน องค์พระธาตุเรณู มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า สูง 35 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 8.37 เมตร ภายในบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และของมีค่าต่างๆ ที่สำคัญคือ ภายในอุโบสถของวัดธาตุเรณู ยังเป็นที่ประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนม

ความน่าสนใจไม่เพียงอยู่ที่พระธาตุเรณูองค์สีชมพูสวยงามแปลกตาเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่บริเวณที่ตั้งของพระธาตุ ซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นฐานของ “เรณูนคร” ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวภูไทหรือผู้ไท ที่มาตั้งถิ่นฐานเมื่อราวปลายศตวรรษที่ 24 และยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ประเพณีการต้อนรับด้วยการบายศรีสู่ขวัญ และการฟ้อนรำผู้ไท เป็นต้น

วีดีโอรีวิวพระธาตุเรณู

แผนที่พระธาตุเรณู