วัดพระอินทร์แปลง วัดสวยริมแม่น้ำโขง เมืองนครพนม

วัดพระอินทร์แปลง เที่ยวนครพนม

วัดพระอินทร์แปลง ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตรริมแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม เดิมชื่อว่า วัดอุโมงค์ พระประธานศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถนามว่า “หลวงพ่อพระอินทร์แปลง” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย

ตามตำนานเล่าว่า พระประธานที่ประดิษฐานไว้ในอุโบสถ สร้างไม่สำเร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะเศียรขององค์พระ ช่างที่หล่อเศียรพระหล่ออย่างไรก็ไม่สำเร็จจึงล้มเลิกการหล่อเศียรพระ และจึงได้ก่ออุโมงค์คลุมองค์พระพุทธรูปไว้ จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดอุโมงค์ ต่อมาเจ้าอาวาสวัด พระหน่อหลักคำได้นิมิตฝันว่ามีพระอินทราธิราชพร้อมด้วยเทพยดาแปลงกายมาช่วยหล่อเศียรพระจนสำเร็จ เศียรพระพุทธรูปจึงมีพุทธลักษณะพระพักตร์ที่ประณีตงดงาม

เป็นที่มาของการตั้งชื่อวัดในปัจจุบัน เชื่อว่าผู้ที่มากราบไหว้จะประสบความสัมฤทธิผล ของหายได้คืน ขอให้หายเจ็บไข้และโดยเฉพาะด้านหน้าที่การงาน การสอบแข่งขัน การเดินทาง อยู่บนถนนสุนทรวิจิตร (ริมแม่น้ำโขง) เมืองนครพนม อยู่ถัดจากวัดมหาธาตุ เมื่อมาจากถนนนิตโย (ทางหลวงหมายเลข 22) สุดถนนถึงสามแยกไฟแดงแลนด์มาร์คพญานาค ให้เลี้ยวขวาไปราว ๑,๒๐๐ เมตร

วีดีโอรีวิววัดพระอินทร์แปลง