นครพนม ป่วยโควิดสะสมเพิ่มอีก 7 ราย สั่งฟันสถานบันเทิงและผู้ใหญ่บ้าน ต้นตอกระจายเชื้อหากผิดจริง

วันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายมานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมกันแถลงตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดนครพนม ที่วันนี้มียอดสะสมเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย รวมทั้งสิ้นเป็น 59 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงนครพนม 1 ราย ส่วนที่เหลือ 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร และปทุมธานี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดของนครพนม มีประเด็นเกี่ยวกับสถานบริการในพื้นที่ ปรากฏว่ามีเด็กอายุ 18 ปีไปฉลองหลังสอบเสร็จ เชื่อได้ว่าไม่น่าจะไปคนเดียวและไม่ได้ไปกับญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเมื่อมีการประกาศให้มารายงานตัวและตรวจหาเชื้อที่ศาลาประชาคมชุมยงใจยุทธแล้ว พบว่า 1 รายติดเชื้อ ส่วนเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันกำลังติดตามตัวอยู่ โดยประเด็นต่อมาก็คือสถานบริการดังกล่าวปล่อยให้เด็กอายุ 18 ปีเข้าไปใช้บริการได้อย่างไร และไม่ใช่แค่คนเดียว

ซึ่งตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ข้อ 4 (1) ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิด และห้ามมิให้การเปิดสถานประกอบการหรือสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานแค่ไทม์ไลน์ของผู้ป่วย จึงได้มีการสั่งการให้ทางอำเภอเมืองนครพนมลงไปสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ถ้าพบว่าผิดจริงสถานบริการแห่งนี้จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมกับที่ดินแปลงนี้จะต้องเปิดสถานบริการไม่ได้เป็นเวลา 5 ปี

อีกกรณีคือผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอธาตุพนมก็ได้สั่งการให้มีการสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดในทุกข้อหาที่มีอยู่ เพราะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจากข้อมูลไทม์ไลน์พบว่าไปอบรมในกรุงเทพฯ และไปพักที่จังหวัดปทุมธานีกับลูกหลาน จากนั้นกลับมานครพนมพร้อมกันในช่วงสงกรานต์แล้วไม่ยอมกักตัวเอง กระทั่งตรวจพบติดเชื้อ ซึ่งตามระเบียบผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2563 แต่กลับกระทำผิดเสียเอง

ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากข้อมูลไทม์ไลน์ของการสืบสวนโรค พบว่าผู้ป่วยสามารถติดเชื้อได้ง่ายมาก โดยในกรณีร้านจิวเวอร์รี่ที่นั่งรถมาด้วยกัน 2 คัน 11 คน ปรากฏว่าขณะนี้ติดเชื้อไปแล้ว 7 คน ส่วนคนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะยังตรวจไม่พบเชื้อ เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนได้เฝ้าระวังตัวเองมากขึ้น เพราะร้อยละ 70 ถึง 80 ของคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จะไม่แสดงอาการอะไรเลย เพราะฉะนั้นมาตรการที่เป็นเกาะป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมแมส ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง

ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับการรักษาผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลนครพนมปัจจุบันมีผู้อยู่ในภาวะวิกฤติ 1 ราย ด้วยมีโรคไขมัน ความดัน เบาหวานและอ้วน ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ให้การรักษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อ 3 รายที่มีอาการปอดเริ่มติดเชื้อ ส่วนที่เหลือมีอาการเล็กน้อย

ข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม