‘นครพนม’ พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 มาจาก กทม. รับเข้ารักษาที่ รพ.แล้ว เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงสูงเข้มข้น

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม แถลงข่าวรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมร่มฉัตร (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1 ราย เพศหญิง อายุ 36 ปี ทำงานบริษัท สัญชาติไทย ขณะป่วยอาศัยอยู่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไทม์ไลน์พบว่า วันที่ 6 เมษายน 2564 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ และเจ็บคอ จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดี วันที่ 7 เมษายน 2564 ตรวจหาเชื้อ Covid-19 อยู่ระหว่างรอผลตรวจ วันที่ 8 เมษายน 2564 เดินทางมาจังหวัดนครพนม โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน ที่ FD 3396 เวลา 15.00 น. เข้าพักตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลวิภาวดี โทรศัพท์แจ้งผลตรวจให้ผู้ป่วยทราบว่าพบเชื้อ Covid-19 ผู้ป่วยจึงได้โทรศัพท์แจ้งสายด่วน Covid-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ จึงได้ประสานโรงพยาบาลนครพนม รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และดำเนินการสอบสวนผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิด

ในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากการสอบสวนโรคฯ พบ 33 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1 ราย (มารดา) ญาติผู้ป่วย 4 ราย ผู้สัมผัสโดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 25 ราย และผู้สัมผัสในรถตู้โดยสาร 3 ราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 21 ราย โดยได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว 5 ราย ผลไม่พบเชื้อและรอตรวจหาเชื้อฯ ในวันที่ 12 เมษายน 2564 อีก 16 ราย โดยทุกรายได้รับการแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ให้กักตัวตามมาตรการ และอยู่ระหว่างติดตาม จำนวน 2 ราย (รถตู้โดยสาร)

จังหวัดนครพนม มีมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม กรณีไม่กักตัวต้องมีผลการตรวจโควิดทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง หรือได้รับการตรวจโควิด (Rapid test) จากโรงพยาบาลนครพนม หรือโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดนครพนม โดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 500 บาท กรณีที่ไม่มีผลตรวจฯ ต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ทุกรายต้องบันทึกข้อมูลผ่าน Application NPM-COVID-19 และไทยชนะ พร้อมรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำคัญที่สุดต้องปฏิบัติตามมาตรการ : DMHTT คือ อยู่ห่างไว้ (Distancing) ใส่แมสก์กัน (Mask Wearing) หมั่นล้างมือ (Hand Washing) ตรวจให้ไว (Testing) และใช้ Application ไทยชนะ (Thai Chang)

“สำหรับร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัด ยังคงให้เปิดได้ตามปกติ แต่เน้นให้ปฏิบัติการตามมาตรการ : DMHTT คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ โดยให้งดการจัดคอนเสิร์ตที่มีผู้ร่วมมากกว่า 500 คน กรณีงานเลี้ยง งานแต่งงาน งานประเพณี ดนตรี หมอลำ รถแห่ รำวง และการแสดงคอนเสิร์ตที่มีผู้ร่วมไม่เกิน 500 คน ต้องขออนุญาตนายอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษา โดยจัดให้มีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว ได้มาตรฐาน เตรียมโรงพยาบาล พร้อมตรวจทางห้องปฏิบัติการ การจัดสถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ) และมีความพร้อมของห้องตรวจปฎิบัติการ รวมทั้งการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ณ กองร้อย อสจ.นครพนม ประมาณ 100 เตียง”

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยต้องล้างมือบ่อย ๆ ใช้สบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ ไม่สัมผัสตา จมูกหรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ ควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพแนะนำให้ไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยปกป้องตัวท่านเอง

รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ และลงทะเบียนในApplication NPM-COVID-19/ ไทยชนะ “ชาวนครพนมร่วมใจ…สู้ภัยโควิด-19” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนครพนม โทร.08 2849 8155 และ 06 1019 2999

ที่มา งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม