สวยอันตราย! เป็นสีฟ้าใส แม่น้ำโขงแห้งเหลือ 1 เมตร ส่งสัญญาณแล้ง-ตกตะกอน

นครพนม – สภาพน้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ จ.นครพนม เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  นอกจากจะมีระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ล่าสุดยังอยู่ที่ประดับต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร ส่งผลให้บางจุดเกิดสันดอนทรายเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งถือว่า น้ำโขงวิกฤติที่สุดในรอบหลาย 10 ปี

นอกจากนี้ยังเกิดปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติ เป็นปีที่ 2 หลังน้ำโขงลด และตกตะกอน เพราะน้ำโขงนิ่งไม่ไหลเชี่ยว ทำให้น้ำโขงมีสีฟ้าครามสวยงามคล้ายสีทะเล กลายเป็นที่ฮือฮาของประชาชน ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเที่ยวชมตื่นตาถึงความสวยงามของน้ำโขงและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ด้านหน่วยงานประมง จ.นครพนม ระบุถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ว่า น้ำโขงสีครามคล้ายทะเลเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามแต่เป็นตัวบ่งชี้ถึงวิกฤติน้ำโขง ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศว่าอาจจะเกิดความเสียหายในอนาคต เพราะน้ำโขงไม่ไหลเวียน และตกตะกอน ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของประเทศเพื่อนบ้าน และจะส่งผลกระทบต่อปลาน้ำโขงสูญพันธุ์ในอนาคต

นายสำราญ รื่นนาค นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครพนม เผยว่า ต้องยอมรับว่าปีนี้ผลกระทบจากน้ำโขง ที่มีระดับน้ำต่ำต่อเนื่องมาหลายปี ถ้าเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาทั้งในช่วงฤดูฝน รวมถึงฤดูแล้ง น้ำโขงลดเร็ว สิ่งที่ตามมาคือ น้ำโขงไม่หนุนลำน้ำสาขา ลำน้ำสงคราม ลำน้ำอูน ที่เป็นพื้นที่ เพาะพันธุ์ปลา ในช่วงฤดูฝนปลาน้ำโขงจะขึ้นไปวางไข่ ทำให้ระบบนิเวศน์เสียหาย ปลาน้ำโขงเริ่มสูญพันธุ์หายาก

นายสำราญพูดต่อไปว่า ปรากฎการณ์น้ำโขงเป็นสีครามคล้ายทะเลสวยงามถึงแม้จะดูตื่นตา สวยงาม แต่แฝงด้วยความเสียหายของระบบนิเวศตามมา ทั้งยังกระทบหนักสำหรับอาชีพประมง ทั้งหาปลาในน้ำโขง รวมถึงเลี้ยงปลากระชัง เนื่องจากน้ำโขงจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำ เสี่ยงต่อปัญหาน็อกน้ำตาย และหาปลาน้ำโขงยากขึ้น เพราะเกิดการสูญพันธุ์ เมื่อน้ำโขงไม่หนุนตามฤดูกาล ปลาจะไม่สามารถไปวางไข่ต้นน้ำได้ คือลำน้ำสงคราม

ข้อมูลหน่วยงานประมง ปกติจะมีปลาน้ำโขงกว่า 1,000 ชนิด ปัจจุบันได้เริ่มสูญพันธ์ไปกว่า 100 ชนิด และในช่วงนี้ทำให้ตลาดปลาน้ำโขงซบเซาหายากมากขึ้น ทั้งสภาพอากาศ และความเปลี่ยน

สนับสนุนเนื้อหาโดย สนุก