นครพนมไตรกีฬา 2020 โขงนทีไตรกีฬา 19-20 กันยายน 2563

นครพนมไตรกีฬา 2020

นครพนมไตรกีฬา 2020
นครพนมไตรกีฬา 2020

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รายการ “นครพนมไตรกีฬา 2020” (จังหวัดนครพนม) การแข่งขันโขงนทีไตรกีฬา ศรีสัตตนาคาแห่งนครพนม มนต์เสน่ห์ริมฝั่งโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองกีฬา และชุมชนกีฬาในภูมิภาค แบบวิถีใหม่ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดนครพนม โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม กำหนดดำเนินโครงการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รายการ “นครพนมไตรกีฬา 2020” (จังหวัดนครพนม) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองกีฬา และชุมชนกีฬาในภูมิภาค แบบวิถีใหม่ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ จังหวัดนครพนม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย อีกทั้งได้เล็งเห็นว่าการจัดแข่งขันกีฬาที่มีชนิดกีฬาที่เป็นที่นิยมสูงและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะสามารถดึงดูดให้ประชาชน เยาวชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนนักกีฬาจากต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแข่งขันและใช้เวลาในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม

อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นประเทศไทย จากการแพร่ภาพข่าวการแข่งขันไปอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬาของจังหวัดนครพนม สามารถสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่