กำหนดการจัดงาน นมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2564 เริ่ม 21-29 มกราคม งานธาตุ

งานนมัสการองค์พระธาตุพนม 2564

งานนมัสการพระธาตุพนม 2564
งานนมัสการพระธาตุพนม 2564

งานนมัสการองค์พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม จะมีขึ้นในช่วงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี สำหรับปีพุทธศักราช 2564 เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มกราคม 2564

งานนมัสการองค์พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม เป็นงานประจำปีของจังหวัดนครพนมที่ยิ่งใหญ่และต้องหาโอากาสมาเที่ยวให้ได้ โดยงานจะจัดขึ้นที่ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส

วีดีโอแห่พระอุปคุต งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2563

ในส่วนของงานนมัสการพระธาตุพนม 2564 จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสินค้าของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครพนม มีมโหรสพคบงัน และเมื่อได้มาเยือนพระธาตุพนมสิ่งสำคัญที่ต้องพลาดไม่ได้ก็คือ เดินเวียนเทียน 7 รอบ กราบไหว้บูชาพระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ืั้เกิดวันอาทิตย์ และผู้ที่เกิดปีวอก

ไฮไลท์สำคัญของงานอีกอย่างหนึ่งก็คือ พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขง เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว ภายในวัดพระธาตุพนม รวมถึงแห่เครื่องสักการบูชาตามจารีตประเพณีอีสาน ที่ประกอบด้วย ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันหมากเบ็ง หอผาสาท บายศรีหลวง ของชนเผ่าต่างๆ ทั้ง 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมขบวนแห่ ก่อนเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี เพื่อขอให้องค์พระอุปคุต ผู้เป็นเลิศในการปราบมาร มาช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ปกป้องภยันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น จนกว่างานจะสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี ตลอด 9 วัน 9 คืน โดยในปีนี้จังหวัดนครพนมกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2564 งานนมัสการองค์พระธาตุพนมเป็นงานบุญประเพณียิ่งใหญ่ของภาคอีสาน และเป็นประเพณีความเชื่อ ที่ชาวพุทธ จากทั่วสารทิศจะเดินทางมากราบไหว้ทำบุญตามประเพณี

กำหนดการงานนมัสการพระธาตุพนม 2564