องค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม พระธาตุประจำคนเกิดวันอาทิตย์

พระธาตุพนม

เมื่อพูดถึงจังหวัดนครพนม สิ่งแรกที่ผู้คนจำนวนมากนึกถึงก็คือ แม่น้ำโขง พญาศรีสัตตนาคราช และพระธาตุพนม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่เงียบสงบแห่งนี้

บทความนี้เราจะพูดถึง พระธาตุพนม ซึ่งตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำหรับวัดพระธาตุพนมนั้นเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส

พระธาตุพนม คาดการณ์ว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1200–1400 ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะ ของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอมและได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม เท่านั้นยังเป็นที่ เคารพของ ชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว

การเดินทางไปเที่ยว และกราบไหว้บูชาพระธาตุพนมนั้น สะดวกสบายห่างจากตัวจังหวัดนครพนมเพียง 55 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร 53 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ 70 กิโลเมตร

พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และผู้ที่เกิดปีวอก ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระธาตุพนมประจำปี ถือเอาวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ของ ทุกปีเป็นวันแรกของงานไปสิ้นสุดเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3