ดานสาวคอย วัดภูพานอุดมธรรม อ.นาแก สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

ดานสาวคอย นาแก

ดานสาวคอย หรือ ลานหินดานสาวคอย วัดภูพานอุดมธรรม พุทธมณฑลแห่งนครพนม เป็นศาสนสถานที่ ที่มีความร่มรื่น มีทัศนียภาพที่ สวยงามเพราะตั้งอย่บนเทือกเขาภูพาน ตรงอุทยานแห่งชาติภูผายล ที่เต็มไปด้วยป่าเบญพรรณ ทำให้มีความร่มเย็นตลอดทั้งปี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบรวมไปถึงยังสามารถมองเห็น องค์พระธาตุพนม ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวนครพนมเเละเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งในเเละต่างจังหวัดอีกด้วย

มีตำนานเล่าขานกันว่าสมัยก่อน มีสาวงามนัดพบกับคนรักหนุ่มที่แห่งนี้ แต่ชายหนุ่มถูกพ่อของสาวงามฆ่าตายเสียก่อน วิญญาณของสาวงามนั้น จึงวนเวีนยอยู่ที่ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ลานสาวคอย” ตั้งอยู่บนเทือก เขาพูพานมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินราบเรียบพบต้นไม้เบญจพรรณ ที่ขึ้นอยู่ประปรายนักท่องเที่ยวหลายท่านที่ขึ้นไปบนลานหินแล้วสามารถมอง เห็นยอดพระธาตุพนมได้อย่างชัดเจน

กระทั่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2528 ก็มีการประดิษฐาน “พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร” อันเป็นสัญลักษณ์ของการยุติการสู้รบเพื่อนำความสงบสุขมาสู่ดินแดนแห่งนี้ ต่อมาสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็น “วัดดานสาวคอยวนาราม” เมื่อปี พ.ศ.2546 และจากนั้นในปี พ.ศ.2547ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า “วัดภูพานอุดมธรรม” พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้เชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบมาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์องค์พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร ตั้งอยู่บริเวณวัดภูพานอุดมธรรม (หรือชื่อเก่าวัดภูพานลานสาวคอยวนาราม) บนเทือกเขาภูพาน บ.ลานสาวคอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม แหล่งท่องเที่ยวนครพนม

การเดินทางท่องเที่ยว
ห่างจากอำเภอนา แกประมาณ 6 กิโลเมตร (เข้าทางเดียวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนครพนม) การเดินทาง ขึ้นไปควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเพราะทางขึ้นขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ วัดภูพานอุดมธรรม ลานสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินนี้แล้ว สามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม รวมทั้งหนองหานในจังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างดี