เชิญเที่ยวงานประเพณี แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 10-13 ตุลาคม 2562

เที่ยวงานแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2562

แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2562
แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2562

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ภายในงานชมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง นิทรรศการ เทศกาลอาหารปลอดภัย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562

แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2562
แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2562

จังหวัดสกลนคร งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี มีการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริเวณหนองหาร และในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทำการแห่ขบวนปราสาทผึ้ง ชาวคุ้มต่างๆ จะนำปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งสวยงามประดับโคมไฟหลากสีมาตั้งประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่งเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด

สำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้มวัดต่างๆ ไปตามถนนในเขตเทศบาล เพื่อไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปราสาทผึ้งแต่ละขบวนจะนำมาตั้งไว้เป็นพุทธบูชา ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ด้วยความศรัทธาของชาวอีสานที่เชื่อว่า ในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์

วันที่จัดงาน : 10 – 13 ตุลาคม 2561 วันแห่ปราสาทผึ้ง 12 ตุลาคม
สถานที่จัดงาน : ณ สนามมิ่งเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สำหรับงานประเพณี ไหลเรือไฟ และงานกาชาด นครพนม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -14 ตุลาคม 2562

แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2562
แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2562
แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2562
แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2562