จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน จังหวัดนครพนม

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน จังหวัดนครพนม

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนนครพนม
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนนครพนม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม มีพื้นที่ชายแดนที่อนุญาตให้ประชาชนชาวลาวเข้ามาซื้อ-ขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะเช้ามา – เย็นกลับ แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนชาวไทยเดินทางออกไปยังฝั่ง สปป.ลาว โดยเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 4 จุด ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม และมีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ตม., ศุลกากร, ตชด., นรข., ปศุสัตว์, สภ.และฝ่ายปกครอง เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติ ในการควบคุมไม่ให้ประชาชนลาว ที่เข้ามายังจุดผ่อนปรนหลบหนีออกไปนอกเขตจุดผ่อนปรน จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนดังกล่าว ได้แก่

1. จุดผ่อนปรนอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือบ้านแพง บ.โพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จว.นครพนม (เดิมตั้งอยู่ที่ท่าน้ำบ้านดอนแพง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จว.นครพนม) ห่างจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ประมาณ 92 กิโลเมตร ตรงกับบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เปิดทำการเวลา 08.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ การควบคุมคนลาวที่เข้า-ออกราชอาณาจักร อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมปฏิบัติแบบบูรณาการ (ตามหนังสือ จว.นครพนม ที่ นพ 0016.2/ว16572 ลงวันที่ 15 ต.ค.2555)

2. จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบแม่น้ำโขง หน้าที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอท่าอุเทน (เดิม) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม ห่างจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ประมาณ 30 กิโลเมตร ตรงกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงคำม่วน สปป.ลาว เปิดทำการตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. ของวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี การควบคุมคนลาวที่เข้า-ออกราชอาณาจักร อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม ได้แก่ สภ.ท่าอุเทน, ร้อย ทพ.2106, ร้อย ตชด.237, นรข.นครพนม, และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช ให้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ตม.จว.นครพนม และด่านศุลกากรนครพนม (ตามหนังสือ จว.นครพนม ที่ นพ 0015.1/ว1368 ลงวันที่ 20 ธ.ค.2531)

3. จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ตั้งอยู่ที่ท่าน้ำบ้านหนาดท่า ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.นครพนม ห่างจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ประมาณ 25 กิโลเมตร ตรงกับบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ของวันอังคาร และวันศุกร์ การควบคุมคนลาวที่เข้า-ออกราชอาณาจักร อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม (ตามหนังสือ จว.นครพนม ที่ นพ 0016.2/ว6824 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2550)

4. จุดผ่อนปรนอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตั้งอยู่ที่ถนนริมเขื่อนหน้าเทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จว.นครพนม ห่างจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ประมาณ 50 กิโลเมตร ตรงกับบ้านด่าน เมืองหนองบก แขวงคำม่วน และบ้านปากเซบั้งไฟ เมืองไซยบุรี แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. ของวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี การควบคุมคนลาวที่เข้า-ออกราชอาณาจักร อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม (ตามหนังสือ จว.นครพนม ที่ นพ 0016.2/12175 ลงวันที่ 11 ส.ค.2549)