No Picture
ข่าว

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 เดินหน้าลุยอย่างต่อเนื่องดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 เดินหน้าลุยอย่างต่อเนื่องดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง-ติดเตียงทุพพลภาพ ใ อ่านเพิ่มเติม

No Picture
ข่าว

ผู้พันโก้ (ผบ.ร.3 พัน.3)  จัดโครงการ “Army Delivery” ส่งเครื่องอุปโภค บริโภคฟรีถึงบ้าน

นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3  จัดโครงการ “Army Delivery” ส่งเครื่องอุปโภค บริโภคฟรีถึงบ้าน พร้อมจัดทีมแพทย์ดู อ่านเพิ่มเติม