เตรียมจัดงาน 7 วัน 7 คืน บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช 7-13 กรกฎาคม 2566

บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงาน บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกิจกรรม รำบวงสรวง 7 วัน พร้อมถือเป็นวันรวมชนเผ่าไทยนคร 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ โดยนางรำ จำนวนมาก จากทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม

วีดโอบรรยากาศงานเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ภาวิณี เทพคำราม
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สวท.นครพนม