ประเพณี แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ประจำปี 2563 วันที่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค.

แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2563

แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2563
แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2563

จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวว่า ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในปีนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด 19 เราจึงกำหนดจัดงานแบบ New Normal โดยจะไม่มีการแห่ปราสาทผึ้งในระยะทางที่ยาวแบบทุกปีที่ผ่านมา แต่จะจัดแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์และปราสาทผึ้งโบราณ ให้ประชาชนได้เข้าชมความวิจิตรสวยงามแทน ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ริมฝั่งหนองหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีปราสาทผึ้งเข้าร่วมประกวดลดลงเหลือ จำนวน 6 หลัง จากนั้นวันที่ 1 ตุลาคม จะแห่ปราสาทผึ้ง ระยะทางที่สั้นลง ไปตามถนนสายวัฒนธรรมจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วีดีโอ ปราสาทผึ้ง สกลนคร 2563

โดยเทศบาลนครสกลนครได้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำปราสาทผึ้ง ของชาวคุ้มวัดต่างๆ ซึ่งมีความคืบหน้าไปกว่า 50 เปอร์เซ็น ทั้งนี้ เทศกาลออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งถือเป็นประเพณีบุญใหญ่ที่สำคัญของชาวจังหวัดสกลนคร ภายในงานจะมีการแสดง วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี 8 ชนเผ่า ของจังหวัดสกลนคร การแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์และปราสาทผึ้งโบราณ พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร การประกวดวาดภาพ ประกวดพานบายศรี กิจกรรมติดดอกผึ้ง นิทรรศการปราสาทผึ้ง เทศกาลอาหารปลอดภัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบแสงสี เสียง และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP

สำหรับการทำปราสาทผึ้งที่บริเวณโรงทำปราสาทผึ้ง วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นายหนูนา อุปพงศ์ ประธานชุมชนวัดพระธาตุ พร้อมทีมช่างฝีมือ ก็กำลังสร้างปราสาทผึ้ง โดยการแกะสลัก และหล่อลวดลาย อย่างวิจิตรสวยงาม เล่าขานตำนาน ผาแดงนางไอ่ ของจังหวัดสกลนคร พร้อมออกแบบปราสาทผึ้งขนาดใหญ่แบบ 9 ยอด ขณะที่ปราสาทผึ้งคุ้มวัดศรีสุมังค์ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยนางกลิ่นพะยอม อาวงษ์ ประธานชุมชนวัดศรีสุมังค์ พร้อมทีมช่าง ได้ทำปราสาทผึ้งประยุกต์ เหลือเพียงขั้นตอนการติดประดับด้วยรูปหล่อขี้ผึ้งเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ปรับแบบตัวปราสาทให้ใหญ่และสวยงามอลังการมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สอบถาขข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ศูนย์ประสานงานประเพณี โทs. 042-714000, 042-71 11203 ต่อ 1415, 042-711510 www.skc.go.th, www.facebook/sakon nakhoncity.go.th

ข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร