วิธีสมัคร โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020 บริเวณสวรรค์ชายโขง เมืองนครพนม

โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020

จังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020” มนต์เสน่ห์ริมฝั่งโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน บูชาพญาศรีสัตตนาคราช ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ณ บริเวณสวรรค์ชายโขงนครพนม สถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ของนครพนม

การแข่งขันแบ่งประเภท

  1. ไตรกีฬาระยะมาตราฐาน Olympic ประเภทบุคคล ค่าสมัคร 800 บาท
  2. ไตรกีฬาระยะมาตราฐาน Olympic ประเภททีม ค่าสมัคร 1,200 บาท
  3. ไตรกีฬาระยะสั้น Sprint ประเภทบุคคล ค่าสมัคร 600 บาท
  4. ทวิกีฬาระยะมาตราฐาน ประเภทบุคคล ค่าสมัคร 800 บาท

ค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม เพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาภายในจังหวัดต่อไป

ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ link นี้
https://rb.gy/pf0rf0

และสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ http://www.sportsystem.co.th รับจำนวนจำกัดเพียง 500 ท่านเท่านั้น

แล้วมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ริมฝั่งโขง พร้อมบูชาพญาศรีสัตตนาคราช ที่นครพนม “โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020