เชิญเที่ยวงาน ไหลเรือไฟ นครพนม ประจำปี 2563 วันที่ 25 ก.ย. – 4 ต.ค. 2563

ไหลเรือไฟ นครพนม 2563

ไหลเรือไฟ นครพนม 2563
ไหลเรือไฟ นครพนม 2563

จังหวัดนครพนม เตรียมจัด งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 มีกำหนด 10 วัน ซึ่งเพิ่มระยะเวลาการจัดงานเป็น 10 วัน (จากปกติทุกปี 9 วัน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแะกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โดยขอให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน โปรดสวมใส่หน้ากาก 100%

จัดให้มีเรือไฟส่งเข้าประกวด จำนวน 12 ลำ แบ่งเป็น ประเภทสวยงาม 6 ลำ และประเภทความคิดสร้างสรรค์ 6 ลำ

โดยการแข่งขันการ ไหลเรือไฟ จะแบ่งเป็น 3 วัน ดังนี้

  • 30 ก.ย. 63 แข่งขันไหลเรือไฟประเภทความคิดสร้างสรรค์ วันละ 3 ลำ
  • 01 ต.ค. 63 แข่งขันไหลเรือไฟประเภทความคิดสร้างสรรค์ วันละ 3 ลำ
  • 02 ต.ค. 63 การแข่งขันไหลเรือไฟประเภทสวยงาม จำนวน 6 ลำ

ส่วนวันอื่นๆ จะมีเรือไฟโชว์ไหล และลอยกระทงสายทุกวัน

วีดีโองานไหลเรือไฟ 63