นรข.นครพนม ร่วมใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563

นรข.นครพนม ร่วมใจบริจาคโลหิตสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นาวาเอก โชคชัย เรืองแจ่ม รองผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นำกำลังพล จำนวน 70 นาย และประชาชนในพื้นที่ที่มีจิตเป็นกุศลประมาณ 20 คน ร่วมกันบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563 ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ที่ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ณ จุดที่ตั้งเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และในยามฉุกเฉิน

โดยกิจกรรมการรวมใจบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งทหารเรือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 19 พฤษภาคม ที่ได้ทรงวางรากฐาน พัฒนากิจการทหารเรือ จัดตั้งฐานทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ มาตราบเท่าทุกวันนี้ และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรชนของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 31,500 ซีซี

///////////////////////////////////////////

ข่าว/ภาพ หนึ่ง ประทีป นครพนม รายงาน