ด่วน! วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% จากประกันสังคม กรณีว่างงานจาก โควิด-19

ลงทะเบียนรับเงินชดเชย โควิด-19

ผู้สื่อข่าวรวยงานว่า เพจไทยคู่ฟ้า 1 ในช่องทางสื่อสารข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ได้เผยแพร่ วิธีการลงทะเบียนของลูกจ้าง พนักงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน / นายจ้างไม่ให้ทำงาน
– รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน

หน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว
– รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน

ทั้งนี้ 50% ของค่าจ้าง ต้องไม่เกิน 7,500 บาท