เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร หนึ่งเดียวในไทย 22 – 25 ธันวาคม 2562

เที่ยวงานแห่ดาว คริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร

แห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร
แห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร

ชาวชุมชนท่าแร่ สกลนคร ร่วมกันจัดงานแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562 พร้อมประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดาว และจัดขบวนรถแห่ดาวไปรอบเมือง เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย

โดยที่อาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอล เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จะมีการจัดงานประเพณี แห่ดาวคริสต์มาส ของชาวชุมชนท่าแร่ อย่างยิ่งใหญ่ บ้านเรือนสถาปัตยกรรมโคโลเนียล ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ถูกประดับตกแต่งไปด้วยดาวประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆอย่างสวยงาม นอกจากนี้ชาวชุมชน ยังได้จัดให้มีการแสดงละครเทวดาของเด็กๆ เล่าเรื่องราวของการเสด็จมาประสูติบนโลกมนุษย์

สำหรับชุมชน ท่าแร่ นับเป็นชุมชนชาวคริสต์คาทอลิก ที่อาศัยอยู่หนาแน่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย จากการเดินถือดวงเล็กๆจากไม้ไผ่ ปักเทียนข้างในเป็นแสงนำ เดินมายังโบสถ์ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส มากกว่า 30 ปี กลายเป็นประเพณีแห่ดาวที่สวยงามและตระการตา และสิ่งหนึ่งที่เด็กๆและผู้ร่วม งาน ที่ชมอยู่ตามสองฝั่งถนน คือการได้รับโยนขนมแจกจากซาตาครอส และผู้ใหญ่ ถือเป็นของขวัญที่มีค่าในวันเฉลิมฉลองคริสต์มาสของชาวท่าแร่

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นำประเพณีแห่ดาวเป็นปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี แต่ละปีจะมีชาวคริสต์ในเขตปกครองอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่ดาว นำดวงดาวมากกว่า 300 ดวง มาร่วมแห่เฉลิมฉลอง

กำหนดการจัดงาน แห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร

วันที่ 22 ธันวาคม 2562
04.00 น. การวิ่งสกล RUNDER ที่วัดท่าแร่
18.00 น. การแข่งขันทำดาวโบราณ ดาวโมบายริบบิ้น

วันที่ 23 ธันวาคม 2562
17.00 น. แห่ดาวใหญ่ (ณ บ้านท่าแร่)

วันที่ 24 ธันวาคม 2562
16.30 น. แห่ดาวเล็ก ( ดาวมือถือ ) (ท่าแร่)
19.00 น. พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562
07.00 น. พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
17.00 น. แห่ดาวใหญ่ที่ จ.สกลนคร

ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส สกลนคร