นครพนม แข่งขันเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทยลาว ชิงถ้วยพระราชทาน งานไหลเรือไฟ

แข่งเรือยาว ไหลเรือไฟ นครพนม 2562

ไหลเรือไฟ นครพนม แข่งเรือยาว
ไหลเรือไฟ นครพนม แข่งเรือยาว

การแข่งขันเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทยลาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดนครพนม

จัดขึ้นภายใต้ประเพณีงานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา เพื่อเป็นการพิสูจน์ฝีมือและพละกำลังของฝีพายที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสนามที่มีระยะทางยาว 1,500 เมตรและ 500 เมตร สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากผู้ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานแล้วยังมีเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท กับการแข่งขัน 4 ประเภท ประกอบไปด้วย เรือชายเล็ก 12 ฝีพาย เรือเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนครพนมและเรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 35 ฝีพาย เรือชายรุ่นเล็กโอเพ่น 40 ฝีพาย และเรือชายรุ่นใหญ่ 55 ฝีพาย ซึ่งมีฝีพายจากที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครพนม ชลบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 63 ทีม

ทำให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความคึกคักทั้งของฝีพายและผู้ที่ร่วมลุ้น เชียร์ให้กำลังใจ กลายเป็นเสน่ห์ที่งดงามแห่งสายน้ำโขงเชื่อมโยงสัมพันธไมตรี ก่อเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน บนประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันอย่างยาวนาน โดยก่อนการแข่งขันได้มีพิธีตีช้างน้ำนอง ซึ่งเป็นการพายเรือในลักษณะทวนกระแสน้ำขึ้นไปเพื่อพิสูจน์พละกำลัง ความแข็งแกร่ง มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของฝีพายทั้งหมดในลำเรือ

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ทินกร เพชรดี
ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม