สโมสรไลออนส์ มอบสิ่งของ และเครื่องยังชีพช่วยผู้ประสบภัยนครพนม

นครพนม – สโมสรไลออนส์ มอบสิ่งของ และเครื่องยังชีพช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่ อำเภอนาแก

วันที่ 4 กันยายน 2562 ที่วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นางอมรรัตน์ ฮันชิน ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 อี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ โล่วิสุทธิ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล นายนราวุฒิ จันทร์ทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม และนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม นำคณะสมาชิกสโมสรไลออนส์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อส่งต่อยังประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล และพายุดีเปรสชั่นคาจิกิ

เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ ประกอบไปด้วยผู้ประสบภัย อำเภอนาแก 257 ราย และอำเภอธาตุพนม 45 ราย โดยในพื้นที่อำเภอนาแกได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 อีกทั้งมีลมกรรโชกแรง จึงส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 14 หลังคาเรือน ถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย 48 เส้น สะพาน 3 แห่ง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 4,366 ไร่ และบ่อปลาเกษตรกร 6 บ่อ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 10 ตำบล 80 หมู่บ้าน 852 ครัวเรือน ขณะที่อำเภอธาตุพนมได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ 9 ตำบล 20 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 50 หลังคาเรือน โรงเรียน 3 แห่ง วัด 3 แห่ง โรงเก็บของเสียหาย 3 หลัง และศาลาริมทางเสียหาย 1 หลัง ทั้งนี้ทางหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เร่งให้การช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ทินกร เพชรดี
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190904154108172