เอาให้จริง! เตือนพ่อค้ายันโรงสีห้ามกักตุนข้าวเหนียว ตรวจพบเจอคุก 5 ปี

ข้าวเหนียวแพง ตรวจพบมีโทษสูงสุด จำคุก 5 ปี

นครพนม – หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่นครพนม ลุยตลาดสดติดตามราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ “ข้าวเหนียว” สั่งห้ามพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงบรรดาโรงสีกักตุนข้าวสารเหนียว ตรวจพบมีโทษสูงสุด จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ (27 ก.ค.) ที่จังหวัดนครพนม นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดนครพนม หัวหน้าช่างตวงวัดเขตจังหวัดสกลนคร และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร พร้อมแนะนำร้านค้าและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในการประกอบกิจการ และห้ามมีการกักตุนข้าวเหนียว เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ที่เป็นตลาดเช้าและเย็นของประชาชนในพื้นที่ ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก อำเภอนาแก

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ในการกำกับดูแลกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 เป็นการลงพื้นที่ดูว่าพ่อค้าแม่ค้ามีการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรงหรือไม่ มีการวางเครื่องชั่งให้ผู้ซื้อได้เห็นอย่างชัดเจนหรือไม่ และมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนหรือไม่ โดยตลาดเทศบาลแห่งนี้มีร้านค้าอยู่ประมาณ 400 แผง/ร้านค้า

จากการตรวจสอบทั้งหมดปรากฏว่าเครื่องชั่งโดยส่วนใหญ่ใช้การได้เป็นอย่างดี มีความเที่ยงตรง มีเพียง 1 เครื่องเท่านั้นที่ชำรุด ทางคณะจึงได้ทำการยึดไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีราคาข้าวเหนียวที่มีการขึ้นราคาสูงขึ้นเป็นลำดับ ก็ขอแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทราบว่าอย่าได้มีการกักตุนสินค้าอย่างเด็ดขาด เพราะ ณ ปัจจุบันข้าวเหนียวถือเป็นสินค้าควบคุม หากพบว่าผู้ประกอบการหรือโรงสีรายใดมีการกักตุนจะดำเนินการตามกฎหมายการค้าข้าวและกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเด็ดขาด

ซึ่งมีโทษสูงสุด คือ จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ข่าว – https://mgronline.com/local/detail/9620000082112