ฝนตกทั้งคืน นครพนมเกิดน้ำท่วมขัง เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและระบายลงแม่น้ำโขง

นครพนม ฝนตกหนัก น้ำท่วม

ที่จังหวัดนครพนมตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงสายของวันนี้ ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำโขงเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว ล่าสุดระดับอยู่ที่ประมาณเกือบ 8 เมตร ห่างจากจุดล้นตลิ่ง ประมาณ 5 เมตร ส่งผลให้น้ำในลำน้ำสาขาทั้ง ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม และลำน้ำก่ำ มีปริมาณเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

ดังนั้นทางชลประทานนครพนมจึงได้เร่งพร่องน้ำลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อรองรับมวลน้ำที่เกิดจากฝนตกตลอดทั้งคืน รวมถึงน้ำจากหลายพื้นที่ที่จะไหลมาสมทบเพื่อเป็นการป้องกันน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ โดยเบื้องต้นจากการที่ฝนตกหนักทั้งคืน มีปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมประมาณ 130 มิลลิเมตร ประกอบกับในช่วงนี้ที่ลำน้ำก่ำซึ่งรองรับน้ำมาจากหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผ่านทางอำเภอนาแกก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม มีปริมาณเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลนาแกในหลาย ๆ จุดรวมถึงเส้นทางหลักที่ผ่านตัวอำเภอที่เชื่อมไปยังอำเภอธาตุพนม และบริเวณทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ช่วงระหว่าง กม. 0+000 – กม. 2+155 บ้านดอนกลาง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม มีน้ำท่วมขังผิวจราจรบริเวณด้านซ้ายและขวาของทางสูงประมาณ 20 – 30 เซนมิเมตร รถเล็กยังสามารถผ่านได้ โดยชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งช่วยกันเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงและร่วมกันทำกระสอบทรายเพื่อกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน

ทั้งนี้ ทางหน่วยงานราชการได้ร่วมกับทางอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจผลกระทบและให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน รวมทั้งมีการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทางจราจร