มาแน่!! พายุวิภา อีสาน – เหนือ รับมือฝนตกหนัก ระวังน้ำป่าไหลหลาก

แจ้งเตือน พายุวิภา พัดถล่ม

พายุวิภา
พายุวิภา

นครพนม – 2 สิงหาคม 2562 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) แจ้งเตือน พายุวิภา พัดถล่ม ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆเชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออก ประกาศฉบับที่ ๙(๒๐๓/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. แจ้งว่าพายุโซนร้อน “วิภา” มีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะไหหลำประเทศจีน หรือที่ละติดจูด ๒๐.๑ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๑๐.๕ องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๗๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว ๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คาดว่าในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอาจจะได้รับผลกระทบสืบเนื่องถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน

น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังและลมกระโชกแรง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเรือน โรงเรือนและพืชผลการเกษตร ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ จึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ และเฝ้าติดตามรายงานสถานการณ์เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อไป