ปลิ้มปิติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ รับศพพระครูปลัดสอ ขันติโก ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระครูปลัดสอ ขันติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี

หลวงปู่สอ
หลวงปู่สอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพพระครูปลัดสอ ขันติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านบะหว้า ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ช่วงแรกระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. จากนั้นจังหวัดนครพนม มีกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ ในทุกวันพระ เวลา 19.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรี บ้านบะหว้า ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีหน่วยงาน ปกครองจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี 8 สิงหาคม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 15 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 23 สิงหาคม สำนักงานจังหวัดนครพนม 29 สิงหาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 6 กันยายน สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม 13 กันยายน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม 21 กันยายน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 28 กันยายน มหาวิทยาลัยนครพนม และ 6 ตุลาคม สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม