สทนช.ขอลาวชะลอทดสอบเขื่อนไซยะบุรี คาด 3 วันระดับน้ำโขงเพิ่ม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ส่งหนังสือด่วนถึงทางการ สปป.ลาว ชะลอทดสอบระบบไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรีจนกว่าจีนปล่อยน้ำเพิ่ม คาด 3 วันระดับน้ำโขงจะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ระดับน้ำโขงลดลงมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา เกิดจาก 3 ปัจจัย คือ ปริมาณฝนที่ตกลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทั้งในฝั่งจีน สปป.ลาว และไทย // เขื่อนจิ่งหงของจีนปรับลดการระบายน้ำ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา แจ้งเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงช่วงวันที่ 9-18 กรกฎาคม เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าโรงผลิตพลังน้ำ

สทนช. ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการ 8 จังหวัดริมโขง คือ เชียงราย เลย นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ปัจจุบันระดับน้ำโขงที่มาจากเขื่อนจิ่นหง ณ สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย อยู่ที่ 2.1 เมตร จากระดับน้ำก่อนจีนปรับลดการระบายอยู่ที่ 2.69 เมตร และสุดท้าย การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเขื่อนไซยะบุรี ของ สปป.ลาว ที่เป็นเขื่อนทดน้ำได้เริ่มทำการทดสอบช่วงระหว่างวันที่ 15 – 29 กรกฎาคม ทำให้ระดับน้ำโขงสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อวันที่ 9 – 17 กรกฎาคม ทางเขื่อนได้กักเก็บน้ำบางส่วนดำเนินการทดสอบระบบทำให้ระดับน้ำโขงฝั่งไทยลดลง และหลังจากวันที่ 17 กรกฎาคม ทำการทดสอบเครื่องปั่นไฟ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณท้ายเขื่อนไซยะบุรีลงมาอยู่ที่ระดับสูงขึ้น 40-50 เซนติเมตร ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ระดับน้ำโขงลดลงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระทบต่อประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำลดลงจากก่อนทดสอบกว่า 1 เมตร

ทั้งนี้ สทนช.ได้เร่งประสานอย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว และทำหนังสือด่วนผ่านคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติลาวให้พิจารณาชะลอการทดสอบระบบดังกล่าวออกไปประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้น้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจากเขื่อนจิ่งหงไหลลงมาถึงก่อน คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 3 วัน ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม คาดว่า สถานการณ์ของระดับน้ำโขงจะเข้าสู่ภาวะปกติ

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวอีกว่า สถานการณ์ของระดับน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรีลงมา ทุกสถานีระดับน้ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและค่าต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยระดับน้ำที่สถานีเชียงคาน จ.เลย ณ วันที่18 กรกฎาคม อยู่ที่ 3.83 เมตร ต่ำกว่าค่าระดับน้ำเฉลี่ย -5.28 เมตร และต่ำกว่าค่าระดับต่ำสุด -1.43 เมตร ที่สำคัญระดับค่าความแตกต่างของระดับน้ำก่อนลดการระบายกับระดับน้ำที่ต่ำสุดช่วงลดการระบาย -1.79 เมตร ซึ่งลดต่ำลงในรอบ 28 ปี

ข่าวจาก https://news.thaipbs.or.th/content/281828